Ustawianie dźwigu.

Ustawianie dźwigu.

Ustawiliśmy dźwig budowlany, zaczynamy budowę kolejnych kondygnacji.


    Ustawiliśmy dźwig budowlany, zaczynamy budowę kolejnych kondygnacji.