Rozpoczęto prace ziemne.

Rozpoczęto prace ziemne.

Prace ziemne.


Rozpoczęto prace ziemne na terenie budowy.