Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).  
 
1. Administrator danych
 
MAXBUD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 143, 92-301 Łódź KRS: 0000676746, NIP: 7282817453, REGON: 367219760 email: biuro@mazurska39.pl , telefon: +48 784 611 377, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.  
 
2. Cele i podstawy przetwarzania
 
Pani/Pana dane są przetwarzane w związku prowadzeniem negocjacji mających na celu wyłonienie przeze mnie kontrahenta i wynegocjowania z nim warunków umowy rezerwacyjnej zakupu lokalu mieszkalnego (dalej: Umowa), jak również wiążącego zawarcia Umowy, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
3. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora w związku z przetwarzaniem danych
 
Wybór kontrahenta i wynegocjowanie warunków Umowy, zawarcie Umowy
 
4. Odbiorcy danych
 
Pani/Pana dane mogę udostępniać: 

  • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pani/Pana  rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem, 
  • doradcom prawnym w celu weryfikacji innych kwestii związanych z przygotowania projektu Umowy,
  • Notariuszowi celem sporządzenia aktu notarialnego,
  • podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe
  • podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (biurom rachunkowym) tam gdzie na dokumentach księgowych widnieją Pani/Pana dane osobowe,
  • Bankom świadczącym na moją rzecz usługi prowadzenia rachunku bankowego,
  • Instytucjom finansowym celem wsparcia Pani/Pana starań w uzyskaniu kredytu na zakup lokalu mieszkalnego

 
 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 
Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski.
 
 
6. Okres przechowywania danych
 
Pana dane przechowuję przez okres prowadzenia negocjacji.
 
7. Prawa osoby, której dotyczą dane
 
Przysługują Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych
3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzał Pani/Pana dane, może Pani/Pana zażądać, abym je usunął).
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pana zażądać, abym ograniczył przetwarzani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Pana działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam je bezpodstawnie a nie chce Pani/Pana, żebym je usunął, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych).  
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pani/Pana wskazać mi swoją szczególną sytuację, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przez nas Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pani/Pana, że przetwarzam Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pana złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia negocjacji i zawarcia Umowy.
 
 
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Dygas

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka prywatności